Worldwide Shipping

3165*

Email: oc@cilgroup.co.il

מדיניות משלוחים

מחירון משלוחים


מחירון משלוחים

*חבילה עד 20 ק"ג לישובים ראשיים                                                                     50 
*חבילה מ-20 ק"ג עד 28 ק"ג לישובים ראשיים                                                     100
*חבילה עד 20 ק"ג לישובים קטנים                                                                      60 
קיבוצים , מושבים וישובים מחוץ לקו הירוק ישובים מבודדים
*חבילה מ-20 ק"ג עד 28 ק"ג לישובים קטנים                                                       120 
קיבוצים, מושבים וישובים מחוץ לקו הירוק ישובים מבודדים                                 

החבילות למידה 40 על 40 על 60 ס"מ
חבילה שרק אחת מצלועתיה יותר ממידות אלו תוספת 100% 
צלעותיה הנוספות יותר מ-40 ס"מ יחשב כמשטח

משטחים
משטח לישובים ראשיים                                                                                   450
משטח לישובים מרוחקים קיבצים ומושבים                                                        500 
ישובים קטנים , קיבוצים, מושבים מרוחקים , אילת וישובים רחוקים  * משטח גדול 1 מטר על 1.2 מטר מקסימום 

     גובה 1.6 מטר מקסימום משקל 400 ק"ג 


   *מוצרים במידות חריגות יסופקו במשאית החברה לפי תמחור נפרד ההובלה למדרכה הקרובה


   *אספקת משטחים למדרכה הקרובה בלבד


   *כל המחירים לא כוללים מע"מlogo בניית אתרים