Worldwide Shipping

3165*

Email: oc@cilgroup.co.il

תקנון האתר

תנאים כללים : 


1. על הלקוח לוודא את התאמת הציוד שנרכש לתנאי העבודה ולצרכיו ע"י בדיקת המוצר לפני השלמת הרכישה

טכנית או בטיחותית וזאת ע"י פיקוח ממונה בטיחות או כל פיקוח נדרש לאותו מוצר.

אחריות התאמת המוצר לצורכי הלקוח / ארגון חלה על הלקוח או בא כוחו בלבד.


2. חברתנו הנה חברת יבוא וסחר ולא עוסקת בייעוץ בטיחות או כל ייעוץ שהוא.

לא תתקבל כל טענה על ייעוץ שניתן ע"י החברה או עובדיה.


3. כל מוצר שנאסף ממחסני החברה , חובה על הלקוח לבדוק לפני לקיחתו שאין חוסרים והציוד שלם וללא פגע.

לקוח שקיבל משלוח ע"י בלדר , יבדוק עם הגעת המשלוח את המוצרים שהתקבלו .

כל דיווח על אי התאמה , חוסר , או פגם יש לדווח למשרדי החברה.

לאחר 14 יום לא תתקבל כל טענה או הערה לגבי חוסר , אי התאמה , ציוד שהגיע לא תקין וכיוצא בזה.


4. החזרה או החלפת ציוד בכפוף לחוק הגנת הצרכן . כל מוצר שנעשה בו שימוש , לא תתקבל ההחלפה או ההחזרה!

מוצרים שהוגדרו כפסידים או שבאים במגע עם הגוף , מוצרי עזרה ראשונה לא תתקבל החזרה כלל .

מוצרי אלקטרוניקה וחשמל - לאחר פתיחת האריזה והפעלת המוצר לא תתקבל החזרה.

ציוד לראיית לילה אין החזרה , מוצרי ביטחון ומוצרים להצטיידות לשעת חירום בעתות משבר - לא תתאפשר החזרה. 

למוצרים בהזמנה מיוחדת או מוצרים המצריכים רישום על שם הלקוח ברשויות הממשלה אין כל החזרה או ביטול עסקה 

לאחר הרישום ופתיחת תיק מול הרשויות .


5. במקרה של החזרה , החלפה או ביטול יוחזר הציוד ע"י הלקוח ובאחריותו

למחסני החברה באריזה המקורית שהוא שלם וללא פגעם כי שהתקבל , ובתנאי שלא עבר 14 יום מקבלת המוצר 

החזרת המוצר אל משרדי החברה תהיה על אחריות הלקוח ועל חשבונו. 

לאחר 14 יום מקבלת המוצר לא תתקבל כל טענה ולא תתקבל החזרה 


6. במידה והנהלת החברה תאשר החזר כספי וזאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן ,

יוחזר הכסף תוך 7 ימי עסקים באותו אופן ששולם.

במידה ושולם במוזומן ההחזר יינתן בצק מזומן ע"י החברה .


7. האחריות על המוצרים , כפופה לתעודת אחריות ולתנאיה
הניתנים לרישום / הורדה באתר האינטרנט בכתובת :WWW.1SUP.INFO.

האחריות מוגבלת על פגם בייצור בלבד ולא עולה על סכום רכישת המוצר / שירות .


8. תיקונים ושירות במעבדה בכפוף לתעודת האחריות מתבצעים תוך 12 ימי עבודה , אין שירותי שטח לציוד

שמשקלו פחות מ - 80 ק"ג , אין שירותי שטח לגנראטורים ניידים לכספות לנגריים ולציוד נייד כגון מיכלים ניידים.


9 . שירות ותיקונים  במעבדה יבוצעו עד 12 ימי עבודה , לא ינתן ציוד חליפי בזמן שהציוד נמצא בתיקון.

אלא אם כן ישנו הסכם שירות שנחתם בכתב מול הנהלת החברה .


01. תמיכה טכנית טלפונית למוצרי החברה בלבד תינתן בכל יום א-ה בין השעות 09:00-15:00 
לאחר זיהוי הלקוח במערכת .

כל פנייה תענה עד 3 שעות . 

ההודעות שיתקבלו אחרי השעה 15:00 יענו עד 3 שעות ביום העסקים הבא .

במידה ואבדו הוראות ההפעלה , ניתן לשחזר בשרות לקוחות או בהורדה מאתר האינטרנט של החברה .בכבוד רב

ענק הבטיחות בע"מlogo בניית אתרים