Worldwide Shipping

3165*

Email: oc@cilgroup.co.il

                                                                                                                      מסכות הימלטות מאש עשן וכימיקלים


                                                                                                                      אנו מייבאים מסכות עשן מסכות מילוט ברדס מילוט מאש מסכת מילוט מעשן

                                                                                                                      מסכות מילוט מעשן מומלצות מאוד בכל מיבנה מגורים בכל רב קומות בכל בניין משרדים

                                                                                                                      בבתי מלון בתי חולים וברוב מבני ציבור

                                                                                                                      בשעת שריפה או בזמן שנגרם עשן מסיכות אלו יכולות להיות מצילות חיים

                                                                                                                      מסיכות אלו מתאימות לשימוש אישי וחד פעמי מסיכות אלו יעילות גם במקרה של חילוץ ממקומות 

                                                                                                                      נפגעי שריפה ועשן ומומלצות גם לצוותי חירום באירגונים ובבינייני משרדים וציבורמספר המוצרים בסל : 0
  1. קטלוג
  2. הגנת נשימה
  3. /
  4. מסיכות המלטות
logo בניית אתרים